Каналы CITO ULTIMATE

CITO

CITO ULTIMATE

Кол-во в упаковке : 50 штук по 70 см = 35 м

12 mm | Ассортимент (глубина канала х ширина канала)
0,2 × 0,60,3 × 0,60,4 × 0,60,5 × 0,60,6 × 0,6
0,2 × 0,70,3 × 0,70,4 × 0,70,5 × 0,70,6 × 0,7
0,2 × 0,80,3 × 0,80,4 × 0,80,5 × 0,80,6 × 0,8
0,2 × 1,00,3 × 1,00,4 × 1,00,5 × 1,00,6 × 1,0
0,2 × 1,10,3 × 1,10,4 × 1,10,5 × 1,10,6 × 1,1
0,2 × 1,20,3 × 1,20,4 × 1,20,5 × 1,20,6 × 1,2
0,2 × 1,30,3 × 1,30,4 × 1,30,5 × 1,30,6 × 1,30,7 × 1,3
0,3 × 1,40,4 × 1,40,5 × 1,40,6 × 1,4
0,3 × 1,50,4 × 1,50,5 × 1,50,6 × 1,50,7 × 1,5
0,3 × 1,60,4 × 1,60,5 × 1,60,6 × 1,60,7 × 1,6
0,3 × 1,70,4 × 1,70,5 × 1,70,6 × 1,70,7 × 1,70,8 × 1,7
0,3 × 1,90,4 × 1,90,5 × 1,90,6 × 1,90,7 × 1,90,8 × 1,9
15 mm | Ассортимент (глубина канала х ширина канала)
0,5 × 2,10,6 × 2,10,7 × 2,10,8 × 2,1
0,5 × 2,30,6 × 2,30,7 × 2,30,8 × 2,31,0 × 2,3
0,5 × 2,50,6 × 2,50,7 × 2,50,8 × 2,51,0 × 2,5
0,5 × 2,70,6 × 2,70,7 × 2,70,8 × 2,71,0 × 2,7
Плечики 6 mm | Ассортимент (глубина канала х ширина канала)
0,6 × 3,00,7 × 3,00,8 × 3,01,0 × 3,0 1,2 × 3,0
0,6 × 3,20,7 × 3,20,8 × 3,21,0 × 3,21,2 × 3,2
0,6 × 3,50,7 × 3,50,8 × 3,5 1,0 × 3,5  1,2 × 3,5
0,6 × 4,00,7 × 4,00,6 × 4,0 1,0 × 4,01,2 × 4,0
0,6 × 4,50,7 × 4,50,8 × 4,51,0 × 4,51,2 × 4,5
0,6 × 5,00,7 × 5,00,8 × 5,0 1,0 × 5,0  1,2 × 5,0 
0,6 × 6,00,7 × 6,00,8 × 6,01,0 × 6,01,2 × 6,0
0,8 × 7,01,0 × 7,01,2 × 7,0
 4 - 6 Pt. (1,42 - 2,10 mm)
0,6 × 3,0/20,7 × 3,0/2 0,8 × 3,0/21,0 × 3,0/2
0,6 × 3,2/20,7 × 3,2/20,8 × 3,2/21,0 × 3,2/2
0,6 × 3,5/20,7 × 3,5/20,8 × 3,5/21,0 × 3,5/2
0,6 × 4,0/20,7 × 4,0/20,8 × 4,0/21,0 × 4,0/21,2 × 4,0/2
1,0 × 5,0/2
8 Pt. (2,84 - 3,00 mm)
0,6 × 4,0/30,8 × 4,0/31,2 × 4,0/3
0,6 × 5,0/30,8 × 5,0/31,0 × 5,0/31,2 × 5,0/3
0,6 × 6,0/30,8 × 6,0/3 1,0 × 6,0/31,2 × 6,0/3
0,6 × 7,0/30,8 × 7,0/31,0 × 7,0/3
0,8 × 8,0/3 1,0 × 8,0/3